onsdag den 19. januar 2011

Ask not what your country can do for you, ask what you can do...Da Kennedy blev præsident i USA

Det er nøjagtig 50 år siden, at John F. Kennedy den 20. januar 1961 - en frostkold formiddag i et snedækket Washington - blev indsat i embedet som USA´s præsident efter den afgående præsident, Dwight Eisenhower. I sin tale ved indsættelsesceremonien udendørs i vinterkulden berørte Kennedy næsten udelukkende de udenrigspolitiske temaer, hvor den kolde krigs modsætninger mellem det vestlige demokrati og det kommunistiske diktatur stod i forgrunden. Kennedy betonede i sin tale USA´s ansvar og forpligtelse over for den frie verden, frihed og menneskerettigheder, kampen imod fattigdom, sygdom og tyranniske regimer,  den dødelige fare ved atomvåbnet, kaprustningen og spredningen af atomvåbnet. Modsætningen til sovjetkommunismen formulerede Kennedy i forblommede og forsonlige vendinger, der opfordrede til kompromiser og samarbejde om våbenkontrol og ikke-spredning af atomvåbnet

Talen er blevet berømt - ikke fordi Kennedy tilbød Sovjet et nedrustningssamarbejde - men for de visioner og næsten bibelske formaninger, Kennedy fremsatte til verdenssamfundet, den kommunistiske modstander og sine amerikanske medborgere.

Talens sproglige mesterlige udformning tilskrives Ted Sorensen, Kennedys nærmeste medarbejder og taleskriver, der dog selv er beskeden nok til at anerkende sin chefs afgørende indflydelse på talens indhold. Sorensen siger, at han skrev en kladde, der byggede på Kennedys politiske standpunkter og taler. Kennedy indførte sine egne forslag og rettelser i Sorensens kladde, så den endelige udformning af talen var et fælles projekt, men dog med Kennedys anskuelser og politik som grundlaget for det hele.

Da Sorensen utallige gange var blevet spurgt, om ikke det var ham, Sorensen, der havde forfattet den berømte sentens fra talen:..Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country! affærdigede han den nysgerrige spørger ved at svare: Ask not!

Sorensen, hvis farfar var født på Limfjordsøen Mors og udvandrede med sine forældre til USA, var Kennedys "intellektuelle blodbank", som Kennedy selv engang formulerede det. Deres partnerskab omfattede foruden taleskrivning også det storpolitiske drama i oktober 1962, da Cubakrisen truede med at udløse en katastrofal atomkrig.  Sorensen hjalp Kennedy med at modstå generalernes og "høgenes" krav om bombning af de sovjetiske raketinstallationer på Cuba og var en central aktør i udformningen af  det forslag til et kompromis, som Kennedy sendte til Khrustjov i Kreml, da krisen var på sit højeste, og som udløste en fredelig løsning. Sorensen døde i november 2010. Han nåede forinden at skrive en selvbiografi, der fortæller om hans nære samarbejde med Kennedy. Bogen er oversat til dansk med titlen: Præsidentens mand. Absolut et must for Kennedy-ister.

Kennedys tale indeholdt nogle næsten klassiske sentenser og formuleringer:

”Lad enhver nation vide, hvadenten den ønsker os det godt eller slet, at vi vil betale enhver pris, bære enhver byrde, møde enhver modgang, støtte enhver ven og modsætte os enhver fjende for at sikre frihedens overlevelse og fremgang.”

”Hvis et frit samfund ikke kan hjælpe de mange, der er fattige, kan det ikke beskytte de få, der er rige.”

”Vi skal ikke friste dem med svaghed. For kun når vore våben uden ringeste tvivl er tilstrækkelige, kan vi uden ringeste tvivl være sikre på, at de aldrig vil blive anvendt.

”Lad os aldrig forhandle af frygt. Men lad os aldrig frygte at forhandle.”

”Og derfor, mine amerikanske medborgere: spørg ikke hvad jeres land kan gøre for Jer - spørg hvad I kan gøre for jeres land.”

”Mine medborgere i hele verden: spørg ikke hvad Amerika kan gøre for Jer, men hvad vi sammen kan gøre for menneskets frihed.”

Se video af Kennedys tale    Talens tekst     Talens tekst i dansk oversættelse

 tilbage til Kold krig og Danmark