torsdag den 7. juli 2016

Jørgen Schleimann - antikommunist og åndsaristokrat, 1929-2016

Ved Jørgen Schleimanns bortgang den 7. juli 2016 har den danske presse mistet en af sine bedste og skarpeste udenrigspolitiske journalister siden Frantz von Jessen. Schleimanns virke som journalist og redaktør  er i samme fornemme kategori, som tæller Erik Seidenfaden og Erling Bjøl.

Karakteristisk for Schleimann var hans evne til at skære ind til benet og med sin farverige pen udlade sit  heftige kulturliberale temperament ud over alle den antidemokratiske, totalitære etpartistats manifestationer, det være sig i Sovjetunionen og dets vasalstater i Østeeuropa, eller den venstreintellektuelle elite i Vesteuropa, når champagnesocialisterne  fraterniserede med de autoritære og revolutionære  ideer.
Hans antikommunistiske virke begyndte, da han blev aktiv i Congress for Cultural Freedom i Paris i 1956, som var en organisation, der søgte at skabe opmærksomhed og sympati for den ikke-kommunistiske, men dog i mange tilfælde venstreorienterede kulturelle elite i vesten som modvægt mod den topstyrede sovjetiske socialrealisme, som mange i kultureliten i Vesteuropa i halvtredserne lå under for.
Kongressen var hemmeligt finansieret, men ikke dirigeret af CIA, De ansatte i organisationen måtte ikke vide, at det forholdt sig sådan.

Senere blev Schleimann chefredaktør for DR´s radioavis, Weekendavisen, TV 2 og Jyllands-Posten.

Schleimann var socialdemokrat i halvtredserne, men da Anker Jørgensen førte partiet over i en neutralistisk sikkerhedspolitisk bane, måtte han naturligt søge sit tilhørsforhold i Venstre.

Schleimann var ivrig NATO-fortaler, og var den første generalsekretær for Atlantsammenslutningen.