søndag den 9. august 2009

Hvornår blev NATO oprettet?

I dagbladet Politiken spørges der i quizzen "Sommersvederen" den 3. august 2009 om, "hvornår forsvarsorganisationen Nato, the North Atlantic Treaty Organization, blev oprettet": 1949, 1959, eller 1969? - Den indlysende rigtige svarmulighed er selvfølgelig 1949 - eller er det nu rigtigt?

For det første var det ikke NATO som sådan, men den Nordatlantiske Traktat - i daglig tale kaldet Atlantpagten - der blev dannet i 1949 ved underskriften af de 12 deltagende landes repræsentanter i Washington den 4. april 1949.

For det andet var spørgsmålet om oprettelsen af NATO - Atlantpagtens politiske og militære organisation - en langvarig proces, der strakte sig over halvandet års forberedende studier, konsultationer og diskussioner mellem medlemslandenes militære og politiske repræsentanter, lige fra efteråret 1949 og indtil Atlantrådets beslutning 18. december 1950 om at oprette en fælles integreret europæisk forsvarsstyrke med general Eisenhower som øverste chef - Supreme Allied Commander Europe (SACEUR). Koreakrigens udbrud i juni 1950 havde understreget behovet for at sætte fart i oprettelsen af en fælles forsvarsstyrke i alliancen, og i foråret 1951 slog Eisenhower sit hovedkvarter - Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) - op i Paris. Ikke før end i 1952 begyndte det militære samvirke mellem Atlantpagtens medlemslande i Europa reelt.

NATO som sådan blev ikke oprettet i 1949. Så meget er rigtigt, at det traktatmæssige grundlag for NATO blev lagt i 1949 med de 12 stiftende landes undertegnelse af Den nordatlantiske Traktat den 4. april 1949. Selve oprettelsen af den militære organisation NATO sker over flere år, fra 1950 til 1952.

Så spørgsmålet om, hvornår NATO blev oprettet, kan ikke entydigt besvares med et enkelt årstal. Med mindre man altså bruger NATO- betegnelsen som synonym for Atlantpagten, Den nordatlantiske Traktat.
Man kan læse mere herom på NATO´s egen historiske netside.